Штофель Дмитро Хуанович

Загальна інформація

Кандидат технічних наук, доцент

Доцент кафедри біомедичної інженерії

Факультет інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем

Вінницького національного технічного університету


Закінчив Вінницький національний технічний університет у 2007 р.

Магістр з електронних апаратів за спеціальністю "Біотехнічні та медичні апарати і системи"

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.11.17 - біологічні та медичні прилади і системи (2011)

Доцент за кафедрою проектування медико-біологічної апаратури (2016)


Персональні ідентифікаційні номери в наукометричних базах даних:

ORCID: 0000-0002-9807-5179

Scopus Author ID: 55225644100

SPIN-код (РИНЦ): 9526-7328

ResearcherID: G-6323-2017

Академія Google

Dmytro Shtofel on ResearchGate